Kolejni finaliści programu „Wiedza Start”!

Trzecia edycja programu „Wiedza Start” miała swój finał w dniu 22 czerwca 2017 r. podczas uroczystości pożegnania klas trzecich Gimnazjum im. Gen. J. Hallera w Gniewie.

 

Stypendium ufundowane przez Zakład Produkcji Kruszyw otrzymali trzej najzdolniejsi uczniowie z gimnazjum w Gniewie tj. Dawid Rezmer, Paweł Durkalec oraz Filip Rużała. Natomiast w gimnazjum w Opaleniu nagrodę odbierze Dawid Łydka.

 

Program stypendialny „Wiedza Start” wspiera zdolnych uczniów klas trzecich z gimnazjów gminy Gniew. Stypendium w formie nagrody pieniężnej otrzymują zgodnie z regulaminem programu trzej wychowankowie Gimnazjum w Gniewie i jeden z Gimnazjum w Opaleniu, którzy na egzaminach gimnazjalnych w częściach matematycznej i przyrodniczej osiągnęli najwyższą średnią arytmetyczną uzyskanych punktów.

 

W przypadku uzyskania identycznego wyniku w wyłonieniu zwycięzców brane są pod uwagę m. in. ocena z poprzedniego roku z przedmiotów ścisłych oraz ocena z zachowania.

 

Gratulujemy Zwycięzcom i życzymy dalszych naukowych sukcesów po zasłużonym wakacyjnym wypoczynku.

 

 

23.06.2017

Zobacz również:

Stypendium dla ósmoklasistów

Wierzymy, że w młodych mieszkańcach Gniewu tkwi potencjał. Dlatego stworzyliśmy program stypendialny, który będzie wspierał przyszłych inżynierów. W lipcu tego roku po raz kolejny nagrodzimy uczniów kończących ósme klasy.

Piąta edycja programu stypendialnego

W grudniu tego roku odbędą się ostatnie próbne egzaminy gimnazjalne – dla wszystkich tych uczniów, którzy kończą naukę w starym systemie edukacji. Oznacza to również kolejną szansę dla gimnazjalistów z gminy Gniew na zdobycie stypendium z programu „Wiedza Start” realizowanego przez Zakład Produkcji Kruszyw.

Tegoroczni stypendyści programu „Wiedza Start”

Wystartowali po lepszą przyszłość. Znamy tegorocznych stypendystów programu „Wiedza Start”.