Nasz Zakład działa zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Ciągle udoskonalamy proces
produkcji, produkty i świadczone usługi, aby były przyjazne otoczeniu.
Prowadzone przez nas działania są zgodne z europejskimi i polskimi normami ochrony
środowiska. Kładziemy nacisk na proekologiczny rozwój, dlatego poświęcamy dużą część
nakładów na udoskonalanie procesów produkcyjnych oraz ochronę środowiska naturalnego.
Jan Szanser, Regional Industrial Manager Exclay
WG Leader at European Expanded Clay Association
Ochrona srodowiska
Model zamknięty

Nasz Zakład działa zgodnie z aktualnymi wytycznymi – ustawą z 14 grudnia 2012 r., kładącą nacisk na oszczędzanie surowców naturalnych oraz polityką Circular Economy realizowaną przez UE.

Dlatego realizujemy model gospodarki o obiegu zamkniętym, która opiera się na maksymalnej oszczędności zasobów.

Aby uzyskać idealne parametry gliny
wydobywanej na terenie Zakładu, stosujemy dodatki technologiczne zastępujące surowce naturalne.

Model zamkniety
Zrównoważone budownictwo
Habitat
Budownictwo w zgodzie z otoczeniem – Strategia Habitat

Pojęcie „habitat” można tłumaczyć jako warunki mieszkaniowe lub środowisko, w którym żyjemy.

Dla nas to więcej, niż budownictwo mieszkaniowe – dotyczy
wszystkiego, co jest związane z domami, mieszkaniami, pomieszczeniami, w których żyjemy, pracujemy i odpoczywamy. Habitat to rodzaj wartości dodanej, którą chcemy przypisać naszemu otoczeniu.

W ramach działań Habitat dążymy do wprowadzania nowatorskich rozwiązań, stanowiących odpowiedź na główne wyzwania naszych czasów. Dlatego w naszym Zakładzie stawiamy na rozwój gospodarczy, oszczędność energii i ochronę środowiska. Wszystkie te cechy są niezbędne w tworzeniu zrównoważonego budownictwa.

Działamy zgodnie ze strategią Wzrostu

Wzrost jest podstawą efektywnych działań, dlatego jako Zakład wykorzystujemy swoje
mocne strony, by nieustannie się rozwijać.

Do naszych przewag należą m.in.:
– działanie na lokalnym rynku i bezpośrednia znajomość klientów
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

Stawiamy na innowacje

Strategia Habitat wymaga udoskonalania naszych działań, dlatego nieustannie
pracujemy nad lepszymi rozwiązaniami w zakresie oszczędzania energii, ochrony
środowiska i recyklingu produktów.

Domy jutra – przyjazne, ekologiczne i bezpieczne

Wytwarzany przez nas keramzyt – lekkie, naturalne i przyjazne środowisku kruszywo
znajduje zastosowanie w nowoczesnym budownictwie.

Domy z keramzytu, to domy jutra – są energooszczędne i zapewniają wysoki komfort życia.

Energooszczędność

Jednym z głównych problemów dzisiejszego świata jest oszczędzanie energii. Systemy izolacyjne z keramzytu znacznie redukują zapotrzebowanie na energię.

Komfort życia

Idealny dom to taki, który zapewnia bezpieczeństwo, wygodę i pozwala na urządzenie go według własnych potrzeb.

Produkty z keramzytu wpływają na zaspokojenie
podstawowych potrzeb domowników:

 • null

  Ciepło

  poprawiają izolację termiczną

 • null

  Bezpieczeństwo

  chronią przed ogniem oraz
  przed włamaniami

 • null

  Cisza

  poprawiają izolację akustyczną
  domów i mieszkań

 • null

  Komfort

  poprawiają estetykę i komfort
  domów, mieszkań

Bezpieczeństwo pracowników
Bezpieczenstwo pracy
Dbamy o bezpieczeństwo pracowników
System EHS

Praca w Zakładzie odbywa się w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Nad ochroną środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników czuwa System EHS (Environment, Health and Safety).

Każde działanie podjęte w Zakładzie musi wiązać się z przestrzeganiem standardów EHS. Są one sformułowane w postaci „złotych zasad”, które są bezwzględnie przestrzegane na terenie Zakładu.

Międzynarodowy Dzień EHS

Zakład aktywnie uczestniczy w ogłoszonym przez Grupę światowym Dniu EHS,
którego obchody odbywają się co 2 lata w październiku.
Dzień ten jest okazją do zapoznania się z praktycznymi aspektami ochrony środowiska i bezpieczeństwa.
Nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie bezpieczeństwa.

Złote zasady EHS
W zgodzie ze standardami

Kadra zarządzająca musi działać zgodnie ze wszystkimi standardami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska – zasada ta odnosi się też do wszystkich wewnętrznych regulacji Zakładu.

Bezpieczne odłączanie energii

Standard LOTO ‐ Lock out/Tag out zapewnia odłączenie energii podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych prowadzonych na maszynach i urządzeniach przemysłowych. System ten ostrzega operatorów również przed ponownym włączeniem energii.

Prace niebezpieczne pod kontrolą

Prace niebezpieczne mogą być prowadzone jedynie za pozwoleniem
Kierownictwa Zakładu. Niedozwolone jest niszczenie i przekraczanie barier,
osłon i innych zabezpieczeń, chyba, że odbywa się to w ramach pozwolenia na
pracę.

Bezpieczenstwo Pracy
5 zasad dotyczących ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Zgłaszanie zdarzeń TF* i SMAT*

 • null

  TF

  Wskaźnik, który mierzy poziom bezpieczeństwa w czasie – odnotowuje samo zjawisko wypadku oraz jak poważne jest zdarzenie

 • null

  SMAT

  (Safety Management Audit Tool) narzędzia wzmacniające bezpieczeństwo zachowania pracownika

Stosowanie wymaganych na danym stanowisku środków ochrony
indywidualnej (ŚOI)

Każdy pracownik przy wejściu na teren logistyczny lub produkcyjny musi być zaopatrzony w:

Przestrzeganie zasad LOTO
Wykonywanie prac zgodnie z instrukcją na stanowisku
Posiadanie odpowiednich kwalifikacji i szkoleń
WCM – Przemysł wysokiej klasy
WCM (World Class Manufacturing)

to nasz program na rzecz doskonalenia działań przemysłowych.

Program ten wspiera w nieustannym podnoszeniu jakości naszych działań,
co zwiększa bezpieczeństwo oraz wartość wykonywanej przez nas pracy.

Dzięki temu, nasz Zakład jest miejscem przyjaznym pracownikom
oraz może liczyć na pozytywne wyniki w sprzedaży.

Program WCM daje nam pewność,
że należymy do światowej klasy przemysłu.

Klub Milionerów – milion godzin bezpiecznej pracy

W naszych działaniach chcemy dorównać najlepszym, dlatego dążymy do znalezienia się
w elitarnym Klubie „Milionerów” założonym przez Grupę.
Celem Klubu jest poznanie i zachęcenie zakładów do przestrzegania wysokich standardów bezpieczeństwa.

Jednym z kryteriów pozwalających dołączyć do Klubu jest milion godzin pracy bez wypadków
powodujących tymczasową niezdolność do pracy.
Przynależność do Klubu Milionerów utwierdza w przekonaniu, że Zakład wiedzie prym w zakresie bezpieczeństwa.

Ochrona środowiska
Srodowisko
Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, określiliśmy główne wyzwania w zakresie
ochrony środowiska
Zarządzanie surowcami
Gospodarka wodna
Energia i atmosfera
Bioróżnorodność i grunty
Magazynowanie kruszywa
Zarządzanie surowcami

Nasza wizja: Dążymy do maksymalnego recyklingu produktów w celu ograniczenia ich wpływu na środowisko.

Jak ją realizujemy w Zakładzie?

Wszystkie etapy produkcji keramzytu – magazynowanie gliny, uplastycznienie gliny,
wypalanie, chłodzenie i sortowanie keramzytu, rozdrabnianie i magazynowanie,
nie wiążą się z powstawaniem odpadów.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii podstawowy proces
pozyskiwania keramzytu jest całkowicie bezodpadowy.

Filtry
Energia i atmosfera

Nasza wizja: Pragniemy ograniczyć do minimum zużycie energii i emisję.

Jak ją realizujemy w Zakładzie?

Stosujemy specjalne filtry workowe na kominach, które gwarantują czyste
powietrze wokół Zakładu. Równoległa praca elektrofiltru oraz filtru tkaninowego
sprawia, że oczyszczanie gazów odbywa się dwustopniowo.

By posiadać pełną kontrolę nad jakością powietrza, równolegle do monitoringu
prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, realizujemy
własny, całodobowy monitoring.

Woda Srodowisko
Gospodarka wodna

Nasza wizja: Stawiamy na rozwiązania technologiczne pozwalające zminimalizować
zużycie wody oraz ograniczyć do zera odprowadzanie ścieków wodnych.

Jak ją realizujemy w Zakładzie?

Woda biorąca udział w procesie produkcji keramzytu jest w 100% wykorzystana
i nie generuje żadnych ścieków. Po zastosowaniu w procesie produkcji ulega
odparowaniu.

Rekultywacja terenu
Bioróżnorodność i grunty

Nasza wizja: Pragniemy zachować i wspierać przyrodę znajdującą się w sąsiedztwie
działalności.

Jak ją realizujemy w Zakładzie?

Zależy nam, aby tereny, z których wydobywaliśmy glinę, powróciły do swojego
pierwotnego stanu. Dlatego stawiamy na rekultywację obszarów po dawnych
kopalniach – po wyprofilowaniu, są one pokrywane żyzną ziemią oraz obsiewane
zbożem lub trawami.

Do naturalnego stanu przywróciliśmy już 42 hektary terenu po dawnej kopalni.