§ 1.

LECA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie, ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 668601, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 130 005 000,00 zł, NIP 5932606867, zwana dalej „LECA”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2.

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową www.kruszywagniew.pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

 § 3.

 1. Użytkownik może skontaktować się z LECA wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail.
 2. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda w trakcie kontaktu z LECA, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4.

 1. Administratorem danych osobowych jest LECA.
 2. LECA może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 5.

LECA  informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, organy państwowe i urzędy wykonujące władzę publiczną, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi do analityki ruchu w Portalu oraz prowadzenia marketingu, operatorzy pocztowi i kurierzy.

§ 6.

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do LECA.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Użytkownik będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy LECA lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

§ 7.

 1. LECA przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika lub rozwiązanie sprawy przedstawionej LECA w trakcie kontaktu Użytkownika z LECA.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.

§ 8.

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez LECA lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z LECA będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

 § 9.

LECA stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 § 10.

Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z LECA w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

§ 11.

 1. LECA wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny LECA .
 2. LECA przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  – marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści,
  – obsługi liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej,
  – dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia LECA przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

§ 12.

 1. LECA informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. LECA wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez LECA poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 13.

LECA informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

§ 14.

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach.
 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 

§ 15.

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@kruszywagniew.pl.
 2. Polityka znajduje się na stronie kruszywagniew.pl oraz w siedzibie LECA.

 

Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem www.kruszywagniew.pl (zwanej dalej „Serwisem”).

 1. Wydawca Serwisu

  Wydawcą Serwisu jest Leca Polska Sp. z o.o.

 2. Odpowiedzialność

  Niniejsza Strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
  Leca Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby treści przedstawione w niniejszym Serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. W szczególności Leca Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik. Leca Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany informacji i danych w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Leca Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym Serwisie. Leca Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

 3. Prawa własności intelektualnej

  Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów graficznych, tekstowych, układu strony oraz innych elementów są zastrzeżone i stanowią własność Leca Polska Sp. z o.o. lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do całości jak i części baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z informacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 00.80.904 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.). Bez uprzedniej pisemnej zgody Leca Polska Sp. z o.o. zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych kopiowania, modyfikowania transmitowania jakiejkolwiek części serwisu w całości lub części, poza przypadkami określonymi stosownymi przepisami prawa.

 4. Znaki towarowe

  Nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące używane na stronach Serwisu stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 ze zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 93.47.211 ze zm.)

 5. Odesłania

  Bez pisemnej wcześniejszej zgody Leca Polska Sp. z o.o. zakazane jest zamieszczanie przez podmioty trzecie następujących odwołań:
  – do Serwisu;
  – do jakiegokolwiek adresu WWW. umieszczonego w Serwisie;
  – do jakiegokolwiek dokumentu umieszczonego w Serwisie.