Polityka prywatności i plików cookies

Spis treści
Część I – Postanowienia ogólne
§ 1 Administrator
§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności
§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych
§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych
§ 5 Prawo sprzeciwu
§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
§ 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami
§ 8 Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę lub numer telefonu

Część III – informacje o plikach cookies
§ 9 Wejście na Stronę
§ 10 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
§ 11 Rodzaje plików cookies
§ 12 Jak usunąć pliki cookies
§ 13 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony
§ 14 Zewnętrzne pliki cookies

Część I – Postanowienia ogólne

 • § 1 Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Leca Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gniewie. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.

Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS. Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 668601. Nasz NIP 593-260-68-67. Nasz kapitał zakładowy wynosi 130 005 000 zł. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.

Możesz skontaktować się z nami:
a.    listownie: ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew,
b.    e-mailem na adres: odo@leca.pl
c.    telefonicznie pod numerem: +48 58 772 24 00

 • § 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

1. „Strona” – strona internetowa, której strona główna znajduje się pod adresem kruszywagniew.pl

2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

4. „Social media” – portal społecznościowy YouTube oraz inne portale społecznościowe, na których mamy nasze profile.

 • § 3 Zabezpieczenie danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe, które podasz na Stronie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.

 • § 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b. możesz dokonywać ich sprostowania,

c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

 

 • § 5 Prawo sprzeciwu

1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

 • § 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/ 

 • § 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.

2. Polityka znajduje się na stronie http://www.kruszywagniew.pl/polityka-prywatnosci/#top oraz w naszej siedzibie.

 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

 • § 8 Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszej Stronie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

1) Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

2) W zależności od treści Twojej wiadomości, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Tobą, w tym przygotowania oferty dla Ciebie.

b. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

-6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

-6 ust. 1 lit. b RODO, czyli podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – podstawa ta znajdzie zastosowanie jedynie w przypadku opisanym w punkcie a.2. powyżej.

-6 ust 1 lit. A RODO , czyli, w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (kandydaci do pracy)

e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.

f. Komu przekażemy Twoje dane?

-Podmiotom zajmującym się prowadzeniem korespondencji w naszym imieniu,

-Agencjom marketingowym,

-Dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Portalu,

-Operatorom pocztowym i kurierom.

g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na:
1) rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy lub przygotowanie dla Ciebie propozycji współpracy. W zależności od ich rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że daną sprawę rozwiązaliśmy prawidłowo, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;

2) jeżeli nawiążesz z nami współpracę, to o szczegółowych zasadach przetwarzania danych związanych z wykonywaniem umowy zostaniesz poinformowany odrębnie.

Część III – informacje o plikach cookies 

 • § 9 Wejście na Stronę

Wejście na Stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwaniu dostępu do znajdujących się w nich informacjach. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

 • § 10 Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

1.Na Stronie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Stronę. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

a. zapewnienia prawidłowego działania Strony, w tym utrzymania Twojej sesji,

b. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Strony.

3. W przypadkach opisanych w punkcie b powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:

a. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jej działanie;

c. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;

d. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Tego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

e. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas działań albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych;

f. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;

g. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań na Stronie, w tym oglądanych produktów.

 • § 11 Rodzaje plików cookies

Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

  a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,

  b. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 2 lata) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie,

  c. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,

  d. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki na Stronie.

 • § 12 Jak usunąć pliki cookies

1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.

2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies,
Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 • § 13 Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Strony. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies.

 • § 14 Zewnętrzne pliki cookies

1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku (maksymalnie przez 2 lata).

2. Na Stronie znajdują się pliki cookies dostarczane przez:

3. Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics. Usługi te pomagają nam analizować ruch na Stronie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;

4. Google Ireland Limited w zakresie dotyczącym YouTube. Podmioty te mogą także zbierać informacje samodzielnie za pomocą tych plików dla własnych celów – zobacz więcej w polityce prywatności portalu YouTube.

5. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.

 

Niniejszy Regulamin określa zakres, warunki i zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem www.kruszywagniew.pl (zwanej dalej „Serwisem”).

Wydawca Serwisu

Wydawcą Serwisu jest Leca Polska Sp. z o.o.

Odpowiedzialność

Niniejsza Strona ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

Leca Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby treści przedstawione w niniejszym Serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. W szczególności Leca Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach. Ryzyko z tytułu użytkowania Serwisu ponosi wyłącznie jego użytkownik. Leca Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany informacji i danych w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Leca Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym Serwisie. Leca Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jego elementów graficznych, tekstowych, układu strony oraz innych elementów są zastrzeżone i stanowią własność Leca Polska Sp. z o.o. lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do całości jak i części baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z informacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 00.80.904 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.). Bez uprzedniej pisemnej zgody Leca Polska Sp. z o.o. zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych kopiowania, modyfikowania transmitowania jakiejkolwiek części serwisu w całości lub części, poza przypadkami określonymi stosownymi przepisami prawa.

Znaki towarowe

Nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące używane na stronach Serwisu stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 ze zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 93.47.211 ze zm.)

Odesłania

Bez pisemnej wcześniejszej zgody Leca Polska Sp. z o.o. zakazane jest zamieszczanie przez podmioty trzecie następujących odwołań:

– do Serwisu;

– do jakiegokolwiek adresu WWW. umieszczonego w Serwisie;

– do jakiegokolwiek dokumentu umieszczonego w Serwisie.