Nasz Zakład

Działamy na terenie Gniewu już 40 lat i jesteśmy jednym z największych lokalnych pracodawców. Nasz Zakład jest wiarygodnym i solidnym partnerem – zarówno dla pracowników, jak i dla kilkudziesięciu lokalnych firm, z którymi współpracujemy. Dzięki temu cieszymy się zaufaniem wśród lokalnej społeczności. Nasi pracownicy zostają z nami na dłużej – ponad połowa z nich pracuje na terenie Zakładu od ponad 10 lat (65% pracowników pracuje w Zakładzie dłużej niż 10 lat, a 35% dłużej niż 20 lat).

Stawiamy na rozwój

Żyjemy w świecie, który nieustannie się zmienia. Chcemy być na bieżąco. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, których realizacja byłaby niemożliwa bez ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności. Rozwój biznesu to przede wszystkim rozwój tworzących go ludzi, dlatego cały czas dokształcamy naszych Pracowników. Doskonalą się oni nie tylko poprzez szkolenia, ale także poprzez zmianę postępowania czy nawyków podczas pracy.

Top Employer

Nasza polityka zatrudnienia opiera się na uczciwości, co zostało docenione przez niezależną organizację badającą warunki pracy – Top Employers Institute. Grupa Saint-Gobain uzyskała ten prestiżowy certyfikat w Polsce po raz pierwszy w 2014 r.

W 2020 r. certyfikat Top Employer Polska i Top Employer Europe został nam przyznamy siódmy raz z rzędu.

Karta różnorodności

Dobre miejsce pracy, to takie, w którym każdy może być sobą. Dlatego 17 października 2013 r. podpisaliśmy Kartę Różnorodności. To europejska inicjatywa, która zobowiązuje swoich sygnatariuszy do prowadzenia polityki antydyskryminacyjnej. Szanujemy różnorodność zarówno na terenie Zakładu, jak i poza nim, co jest podstawą harmonijnego funkcjonowania z otoczeniem.

Dekalog Pracownika – Pryncypia Zachowania i Postępowania

Nasze codzienne działania opierają się na wartościach sformułowanych w Pryncypiach Zachowania i Postępowania. Zasady te uznawane są przez wszystkich pracowników i określają odpowiednie podejście do pracy, któremu powinny towarzyszyć konkretne działania.

Pryncypia Zachowania

Solidarność

Mamy poczucie odpowiedzialności zawodowej, a przez pracę zespołową wspólnie dążymy do realizacji celów Zakładu.

Lojalność

Nasze relacje z przełożonymi, kolegami, podwładnymi i zewnętrznymi partnerami opierają się na uczciwości i prawości.

Szacunek dla innych

Wszelkie działania na rzecz rozwoju odbywają się w poszanowaniu dla różnorodności, respektujemy każdego człowieka, niezależnie od jego pochodzenia i jesteśmy otwarci na dialog.

Zaangażowanie zawodowe

Stawiamy na rozwój osobisty, dzięki czemu z powodzeniem realizujemy powierzone nam zadania, dbając przy tym o środowisko i bezpieczeństwo pracy.

Prawość

W pracy kierujemy się uczciwością, a nasze osobiste interesy są zgodne z celami całej Grupy.

Pryncypia Postępowania

Przestrzeganie prawa

Działamy zgodnie z krajowym prawem, odrzucamy wszystkie praktyki niezgodne z zasadami Zakładu.

Poszanowanie środowiska

Działamy aktywnie na rzecz ochrony środowiska, a w trosce o ekologię nieustannie podwyższamy standardy.

Poszanowanie praw pracowniczych

Dbamy o przestrzeganie praw pracowników, prowadzimy z nimi aktywny dialog i dokładamy wszelkich starań, by nie spotykali się z dyskryminacją na żadnym etapie kariery.

Przestrzeganie zasad
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy

Podejmujemy działania niezbędne do zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, cały czas ulepszamy się też w tym zakresie.