Dla naszego otoczenia jesteśmy wiarygodnym i cenionym pracodawcą. Wielu z naszych pracowników zostaje z nami na dłużej – ponad połowa osób zatrudnionych w Zakładzie pracuje od ponad 10 lat. Nasz Zakład jest otwarty na nowych pracowników, którzy podzielą się z nami swoimi pomysłami i doświadczeniem.

Zainteresowanych pracą w naszym Zakładzie prosimy o składanie aplikacji mailowo:

 kontakt@kruszywagniew.pl

 lub przesyłając pocztą czy przekazując osobiście w Zakładzie Produkcyjnym w Gniewie ul. Krasickiego 9.

 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Leca Polska Sp. z o.o., jak również przez firmy rekrutacyjne zatrudnione przez Leca Polska Sp. z o.o. na potrzeby realizacji obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 1087, z późn. zm.). Przyjmuję także do wiadomości, iż osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie jej własnych danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania tych danych, w tym także prawo do ich poprawiania.